Fpm 0.5.0 uitgebracht

In deze release hebben we een groot aantal bugs opgelost en veel verbeteringen doorgevoerd in de tools bij fpm, zoals continue bouw en levering en de installatie voor Windows. Onder de nieuwe functionaliteit vind je betere mogelijkheden om de compiler/linker te selecteren en een slimmere build-backend (testen worden bijvoorbeeld alleen gebouwd indien nodig en link-afhankelijkheden worden netter bijgehouden).

Hier vind je alle releasenotes ici.

Wijzigingen

 • testen worden alleen gebouwd met fpm test en niet langer bij verstek (#572)

 • andere environmentvariabelen voor het kiezen van de Fortran en C compilers (#549, #584)

 • optie voor optimalisatie toegevoegd aan het releaseprofiel voor de LFortran compiler (#597)

Nieuwe functonaliteiten

 • command-lineargumenten toegevoegd voor linker, archiver en C-compiler (#549)

Verbeteringen

 • tabs worden nu correct behandeld bij het scannen van de broncode (#521)

 • installatiescript gebruikt fpm update om verouderde afhankelijkheden te vermijden (#557)

 • gebruik meerder uitvoerdirectories afhankelijk van de linkeropties (#575)

 • afgebroken helptekst verbeterd (#578)

 • verwijderen van directories verbeterd in fpm new tests (#579)

 • gebruik opdrachten van het type MSVS voor de Intel-compilers op Windows (#590)

 • kritische sectie toegevoegd in het backend voor mkdir (#613)

 • corrigeer de lijst van modules (voor de installatie) (#612)

 • corrigeer de optie –list et corrigeer de verouderde beschrijvingen van deze optie (#607)

 • corrigeer de foutieve Release-optie voor Intel op Windows (#602)

 • vermeld de namen zonder suffix op Windows (#595)

Updates van de fpm repository

 • bestanden en workflow voor het maken van de release-installatie op Windows toegevoegd (#616)

 • templates voor het beschrijven van fouten, problemen met pakketten, verzoeken om nieuwe functies en voorstellen voor specificaties (#558)

 • hoofdtak hernoemd tot main (#565)

 • documentatie bijgewerkt voor de distributiesystemen die fpm ondersteunen, zoals spack en MSYS2 (#562)

 • nieuwe workflow voor automatisch genereren van de single-source versies van fpm (#563)

 • continuous delivery of current fpm git source implemented (#569, #564)

 • instructie voor initiële bouw (bootstrap) bijgewerkt (#587)

 • bestand README.md bjigewerkt met de opties voor de compiler, archiver en linker (#598)