Fortran-packagemanager

Fortran-packagemanager

Fortran-packagemanager

Packagemanager en buildsysteem voor Fortran

Welkom, hier vind je documentatie over de Fortran-packagemanager (fpm).

Notitie

Deze pagina’s zijn nog werk-in-uitvoering. Als je wilt helpen met de documentatie of het rapporteren van problemen, graag!

Install

Instructions on how to install fpm across Windows, Linux, macOS and more.

Tutorials

Hoe gebruik je fpm voor het ontwikkelen van Fortran programma’s, hoe zet je een project op en hoe zorg je voor alle afhankelijkheden?

How-To Recepten

Praktische handleiding en recepten om specifieke problemen met fpm op te lossen mit fpm

Referenties

Specificatie van fpm componenten en referenties voor de implementatie

Catalogus van pakketten voor fpm

There are already many packages available for use with fpm, providing an easily accessible and rich ecosystem of general purpose and high-performance code. For a full list of packages checkout the fpm registry. New packages can be submitted to the registry here.

Nieuws

Recente gebeurtenissen betreffende de Fortran-packagemanager: aankondiging van nieuwe releases, bijdragen aan conferenties en nieuwe pakketten

  • Fpm version 0.7.0 released (2022-10-26)

    This release introduces preprocessor support in the fpm.toml manifest, allowing for preprocessor macros, file suffixes and directories where the preprocessor should run. This feature was implemented as part of Arteev Raina’s Google Summer of Code 2022 project. Furthermore, fpm has now the ability to compile C++ source files in addition to Fortran and C. Finally, the ability to define compiler profiles in the fpm.toml manifest has been added, although the profile settings are not currently used in the build process.

  • Fpm version 0.6.0 released (2022-06-19)

    This release introduces a better visualization for the build output, compiler output is only shown on error to keep the standard output clean for successful builds. Furthermore, fpm can now detect unused modules and avoids compiling modules that are not needed for an application, which improves the compilation speed with large dependencies like stdlib. When creating a new project with fpm the author information are now taken from the git configuration to avoid using placeholders in the manifest. Several more bug fixes and plenty of improvements went into this version as well.

  • Fpm 0.5.0 uitgebracht (2021-11-21)

    In deze release hebben we een groot aantal bugs opgelost en veel verbeteringen doorgevoerd in de tools bij fpm, zoals continue bouw en levering en de installatie voor Windows. Onder de nieuwe functionaliteit vind je betere mogelijkheden om de compiler/linker te selecteren en een slimmere build-backend (testen worden bijvoorbeeld alleen gebouwd indien nodig en link-afhankelijkheden worden netter bijgehouden).